Pomóż kształtować przyszłość edukacji dorosłych!

Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej doświadczeń ze zdalnymi formami szkoleń, szczególnie z naciskiem na platformy szkoleniowe.

Poniższa ankieta jest częścią badania, mającego poznać potrzeby i oczekiwania różnych grup docelowych, takich jak uczestnicy szkoleń, manangerzy/przełożeni czy trenerzy.

Wyniki badań posłużą nam do budowy nowatorskich narzędzi szkoleniowych, osadzonych w rzeczywistości w EduTech.